تيانشان ۇلكەن شاتقالىنىڭ كۇزگى كورىنىسى كوز تارتادى

  10 - ايدىڭ 6 - كۇنى ساياحاتشىلار ءۇرىمجى تيانشان ۇلكەن شاتقالى كورىنىس وڭىرىندە ساياحاتتاۋدا. □ سۋرەتتى گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى حان لياڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل