مول ءونىم شاتتىعىن سەزىندى

  10 - ايدىڭ 5 - كۇنى قۇتىبي اۋدانى ۋگۇڭتاي قالاشىعىنىڭ مىڭ مۋلىق كۇرىش ەگىمشىلىك بازاسىندا ساياحاتشىلار جەرگىلىكتى شارۋالارمەن بىرگە كۇرىش ورىپ، مول ءونىم شاتتىعىن سەزىندى. □ سۋرەتتى تاۋ ۋيميڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل