كوركەم سۋرەتتەي قاناس

  قار جاۋعاننان كەيىنگى قاناس كورىنىس رايونىنداعى يۋەلياڭۋان بەينە كوركەم سۋرەتتەي اسەم بەينەگە ەنەدى (11 - ايدىڭ 30 - كۇنى ۇشقىشسىز ۇشاقپەن تۇسىرىلگەن). □ سۋرەتتى ءتىلشىمىز شيە لۇڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: ريزا حاميت