ءورىس جاڭعىرتۋ

ءار جىلى 10 - ايدا شاعانتوعاي اۋدانى شامامەن 300 مىڭ مالدى قىستان امان وتكىزۋ ءۇشىن جايلاۋدان كوكتەۋلىككە - كۇزەۋلىككە اكەلەدى. سۋرەتتە: 10 - ايدىڭ 26 - كۇنى مالشىلار شاعانتوعاي اۋدانى كوكتەۋلىك - كۇزەۋلىگىندە مال باعۋدا. □ سۋرەتتى ياڭ حۋاگۋاڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: ريزا حاميت