مەملەكەت تۋىمەن بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى

10 - ايدىڭ 5 - كۇنى ساياحاتشىلار شينجياڭ حالىقارالىق ۇلكەن بازارىنىڭ كورىنىس اۋماعىندا شىراق سالتاناتىن تاماشالاپ، مەملەكەت تۋىمەن بىرگە سۋرەتكە ءتۇسىپ، جاڭا جۇڭگو قۇرىلعاندىعىنىڭ 70 جىلدىعىن قۇتتىقتادى.
□ سۋرەتتى ءتىلشىمىز ۋاڭ جىن تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل