جايدارى جازدىڭ شاتتىعىنا شومدى

  7 - ايدىڭ 5 - كۇنى ءار ۇلت قالا تۇرعىندارى ءۇرىمجى قالاسى حالىق باقشاسىندا بيگە باسىپ، سامالداپ، جايدارى جازدىڭ شاتتىعىنا شومدى. سۋرەتتى ءتىلشىمىز شيە لۇڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: سايراش تۇرارجان